Edsel logoEOCS

Edsel Owner´s Club Sweden är en ideell förening för personer med intresse av bilmärket Edsel

Styrelse

Ordförande: Robert Larsson 073-3927417

Vice ordförande: Ingemar Johansson 070-5560111

Kassör: Göran Edel 026-133816 070-3349392

Sekreterare: Heléne Edel

Ledamot: Mikael Ståhl

Suppleant: AnnaLena Frankenberg

Valberedning: Sune Ståhl , Jan Carlsson

Revisor: Magnus Fager

Klubbens adress:

EdselOwnersClubSweden

c/o Edel
Östanbäcksvägen 38
81892 Valbo

 

 

Avdelningar

Styrelse

Medlemsansökan